Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς - ΥΠΕΣ

Ευάγγελος Μανταφούλης

Εύη Μυλωνά

Στο δεύτερο μάθημα πραγματοποιείται η παρουσίαση του Τμήματος για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στο υπουργείο Εσωτερικών για τους εκπαιδευόμενους δήμους του Zero Stray Academy. Θα έχετε τη δυνατότητα να ρωτήσετε και να λύσετε σχετικές απορίες. Η παρουσίαση από τον Ευάγγελο Μανταφούνη ή την Εύη Μυλωνά, σύμβουλοι της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων. 

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Created with