Νομικά (Ι)

Έλενα Αρβανίτη

Δικηγόρος
Το μάθημα αυτό διδάσκεται σε δύο διδασκαλίες και έχει ως στόχο την εκπαίδευση των δήμων αναφορικά με τους ισχύοντες νόμους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των δήμων, στις προβλέψεις του νέου νομικού πλαισίου και τους ισχύοντες νόμους σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Η Έλενα Αρβανίτη, εξαιρετικά καταρτισμένη σε σχετικά ζητήματα με την προστασία των ζώων και με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της. Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχουν από το νομικό τμήμα του δήμου. 

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Created with