Καταφύγια (Ι)

Σεραφίνα Αβραμίδου

Eντεταλμένη δημοτική
σύμβουλος του Δήμου
Αθηναίων

Σταματίνα Σταματάκου

Διευθύντρια Zero Stray Academy
Το συγκεκριμένο μάθημα διδάσκεται σε τρεις διδασκαλίες και αποσκοπεί στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα υγιές καταφύγιο και τι ισχύει σύμφωνα με τον νέο νόμο. Η συγκεκριμένη διδασκαλία πραγματοποιείται από την διευθύντρια του ZSA, Σταματίνα Σταματάκου, και την εντεταλμένη σύμβουλο του δήμου Αθηναίων και υπεύθυνη προγραμμάτων της Animal Action, Σεραφίνα Αβραμίδου. Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχουν όσοι ασχολούνται με τη δημιουργία του και οι φροντιστές του. 

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Created with