Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μιχάλης Χρηστάκης

Το μάθημα αυτό έχει δύο διδασκαλίες και έχει ως στόχο να δώσει σε όλους τους δήμους τις γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει και μπορούν να ακολουθήσουν για διάφορα σχετικά θέματα με την τοπική αυτοδιοίκηση, από απλές διαδικασίες μέχρι πιο σύνθετες. Αυτή η διδασκαλία πραγματοποιείται από τον πρόεδρο της Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μιχάλης Χρηστάκη. Δίνεται η δυνατότητα επίλυσης σχετικών αποριών από τους εκπαιδευόμενους δήμους όσον αφορά τις διαδικασίες. Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχουν οι υπεύθυνοι προμηθειών, ο διευθυντής οικονομικών και ο αντιδήμαρχος οικονομικών του εκάστοτε δήμου.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Created with