Δημοτικό Μητρώο

Λεωνίδας
Χριστόπουλος

Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θοδωρής Μουμτζίδης

Συνιδρυτής Zero Stray Pawject

Δήμητρα Λυγούρα

Το μάθημα αναφέρεται στο πώς οι δήμοι μπορούν να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μητρώο που θεσμοθετείται σύμφωνα με τον νέο νόμο. Βασικό παράδειγμα είναι αυτό της Αίγινας. Διδάσκεται από τον γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Λεωνίδα Χριστόπουλο, τη διευθύντρια του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δήμητρα Λυγούρα, και τον συνιδρυτή του Zero Stray Pawject, Θοδωρή Μουμτζίδη. 

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Created with