Καταφύγια (ΙΙ)

Βασίλης Τζιγκούρας

Δημιουργός Plus2feet

Τάκης Προεστάκης

Σοφία Ζώη

Senior po, hello moday
Είναι η δεύτερη διδασκαλία του μαθήματος και εξηγεί πώς το καταφύγιο είναι μέρος της λύσης και όχι η λύση. Ο ιδρυτής του Takis Shelter, Τάκης Προεστάκης, εξηγεί πώς λειτουργεί εύρυθμα ένα καταφύγιο και πώς πρέπει να δομείται ενώ σημειώνει τα σφάλματα που δεν πρέπει να γίνουν. Επίσης, ο ιδρυτής της Plus2feet μαζί με την κτηνίατρο Σοφία Ζώη κάνουν ειδική αναφορά στα ανάπηρα ζώα και τα ζώα ειδικών αναγκών στα καταφύγια. Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχουν οι φροντιστές του καταφυγίου και όσοι ασχολούνται με αυτό. 

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Created with