Συμβολή ΕΛΑΣ και Δημοτικής Αστυνομίας

Νίκος Χρυσάκης

Αστυνομικός 

Ιωάννης Γαϊτανάκης

Διευθυντής Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας

Μανώλης Βουτυράκης

Αστυνόμος Β'
Στο έργο των δήμων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτερα η Δημοτική Αστυνομία. Αναλυτικά για το ζήτημα τοποθετούνται ο κ. Χρυσάκης, αστυνομικός διευθυντής που έχει συντάξει το εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης, ο διευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας, Ιωάννης Γαϊτανάκης, και ο αστυνόμος Μανώλης Βουτυράκης. Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχει η δημοτική αστυνομία κάθε δήμου (εφόσον διαθέτει) και οι διοικητές των αστυνομικών τμημάτων.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Created with