Καταφύγια (ΙΙΙ) και υιοθεσίες

Εριέττα Καραμπέτσου

Δημήτρης Γραμματικάκης

Σταματίνα
Σταματάκου

Διευθύντρια Zero Stray Academy
Είναι η τρίτη διδασκαλία του μαθήματος και αφορά τη συμπεριφορά των ζώων στα καταφύγια, τον χειρισμό που χρειάζονται από τους φροντίδες ενώ οι εκπαιδευτές μας, Εριέττα Καραμπέτσου και Δημήτρης Γραμματικάκης δίνουν κατευθύνεις και για τον τρόπο που πρέπει να γίνονται οι υιοθεσίες. Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχουν ο εκπαιδευτής της πενταμελούς επιτροπής του δήμου, οι εθελοντές εκπαιδευτές του δήμου αλλά και οι φροντιστές του καταφυγίου.

Το μάθημα περιλάμβάνει:

Created with