Νομικά (ΙΙ)

Γεωργία
Διαμαντοπούλου

Four Paws
Η Συντονίστρια Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τα Ζώα Συντροφιάς στο γραφείο Βρυξελλών της διεθνούς οργάνωσης προστασίας των ζώων FOUR PAWS / VIER PFOTEN, Γεωργία Διαμαντοπούλου, και η δικηγόρος που ειδικεύεται σε ζητήματα σχετικά με τα ζώα, ιδίως τα ζώα συντροφιάς και τους δήμους, Μάρσα Δημοπούλου, δίνουν απαντήσεις σε όσα σχετικά ερωτήματα υπάρχουν ενώ γίνεται μακροσκελής αναφορά στα Traces, την έκδοση τους σύμφωνα με το νέο νόμο και τις υιοθεσίες εξωτερικού.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Created with