Διάσωση και Στείρωση

Αδέσποτες & Alma Libre

Ζωή Κοντού

Σταματίνα Σταματάκου

Αναλυτική διδασκαλία σχετικά με τις διασώσεις και τους απεγκλωβισμούς πραγματοποιείται από την εθελοντική ομάδα Alma Libre. Διδασκαλία γίνεται και για το πώς μπορούμε να οργανώσουμε μαζικές στειρώσεις αλλά και στειρώσεις ανά γειτονιά που θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα από τη Ζωή Κοντού. Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχουν όσοι περισυλλέγουν τα ζώα στους δήμους, όσοι συμμετέχουν σε διασώσεις/απεγκλωβισμούς (ακόμη και εθελοντικά) και όσοι ασχολούνται με τις μαζικές στειρώσεις.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Created with