Εθελοντισμός

Σεραφίνα Αβραμίδου

Εντεταλμένη του Δήμου Αθηναίων για τα αδέσποτα ζώων

Σταματίνα
Σταματάκου

Διευθύντρια Zero Stray Academy
Εξαιρετικά σημαντική είναι η συμβολή των εθελοντών στη δουλειά του δήμου όσον αφορά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αλυσίδας διάσωσης. Το συγκεκριμένο μάθημα πραγματοποιείται από την εντεταλμένη σύμβουλο του δήμου Αθηναίων και υπεύθυνη προγραμμάτων της Animal Action, Σεραφίνας Αβραμίδου, και έχει ως στόχο τη γνωστοποίηση του τρόπου που μπορούν οργανωμένα να αξιοποιηθούν οι εθελοντές με βάση το παράδειγμα και του δήμου Αθηναίων.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Created with