Εκπαίδευση σχολείων

Κατερίνα Παπαποστόλου

Ιδρύτρια Ζω.Ε.Σ
Σημαντική είναι η εκπαίδευση στα σχολεία καθώς αποτελεί τη βάση για την αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στα ζώα. Μέσα από αυτό το μάθημα ο δήμος μπορεί να μάθει πώς μπορεί να εισάγει την φιλοζωία στα σχολεία. Το μάθημα πραγματοποιείται από τις Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων (Ζω.ΕΣ). Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχουν οι διευθυντές των σχολείων των δήμων και οι υπεύθυνοι φιλοζωικών ομάδων των σχολείων ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και υπάλληλος για ζητήματα παιδείας.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Created with