Εθνική στρατηγική τοπικής αυτοδιοίκησης

Δημήτρης
Παπαστεργίου

Πρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Μάρσα Δημοπούλου

Δικηγόρος
Η σημασία της εθνικής προσπάθειας για τα αδέσποτα ζώα είναι καθοριστική. Τα αδέσποτα δεν γνωρίζουν τα διοικητικά όρια των δήμων και αν δεν εργαστούν όλοι οι δήμοι συντονισμένα η αποτυχία του ενός θα αναιρέσει την επιτυχία του άλλου. Η διάλεξη πραγματοποιείται από τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρη Παπαστεργίου. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή και του δημάρχου.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Created with