Στρατηγικός σχεδιασμός τριετίας και ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο

Θοδωρής Μουμτζίδης

Συνιδρυτής Zero Stray Pawject
Το τελευταίο μάθημα διδάσκεται από τον συνιδρυτή του Zero Stray Pawject, Θοδωρή Μουμτζίδη, έχει ως στόχο έναν συνολικό απολογισμό του κύκλου σπουδών, τη σύνταξη ενός στρατηγικού πλάνου τριετίας αλλά και την εκπόνηση του ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου όπως προβλέπει ο νέος νόμος.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

Created with