Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς - ΥΠΕΣ

Ευάγγελος Μανταφούλης

Σταματίνα Σταματάκου

Στο δεύτερο μάθημα πραγματοποιείται η παρουσίαση του Τμήματος για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στο υπουργείο Εσωτερικών για τους εκπαιδευόμενους δήμους του Zero Stray Academy. Υπάρχει δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων και σχετικών αποριών και τοποθέτηση της απαιτούμενης στοχοθεσίας για τον εκάστοτε δήμο.

Η παρουσίαση γίνεται από τον Ευάγγελο Μανταφούνη, σύμβουλο της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων.

Η διευθύντρια της Ακαδημίας, Σταματίνα Σταματάκου, προχωρά στην παρουσίαση
της σκοροκάρτας, η οποία αποτελεί ουσιαστικά ένα πολύ βοηθητικό checklist για τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητες των δήμων.

Το μάθημα περιλαμβάνει: