Νομικά (Ι)

Έλενα Αρβανίτη

Δικηγόρος

Το μάθημα αυτό διδάσκεται σε δύο διδασκαλίες και έχει ως στόχο την εκπαίδευση των δήμων αναφορικά με τους ισχύοντες νόμους.

Στην πρώτη διδασκαλία (Νομικά Ι) ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των δήμων, στις προβλέψεις του νέου νομικού πλαισίου και τους ισχύοντες νόμους σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Επισημαίνονται οι υποχρεώσεις
των δήμων όσον αφορά τα δεσποζόμενα ζώα.
Διδάσκουσα είναι η εξαιρετικά καταρτισμένη σε σχετικά ζητήματα με την
προστασία των ζώων και με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της, όπως η πρώτη φυλάκιση αμιγώς για θανάτωση ζώου και η πρώτη προφυλάκιση, Έλενα Αρβανίτη.
Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχουν από το νομικό τμήμα του δήμου.

Το μάθημα περιλαμβάνει: