Τοπική Αυτοδιοίκηση

Μιχάλης Χρηστάκης

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να δώσει σε όλους τους δήμους τις γνώσεις σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει και μπορούν να ακολουθήσουν για διάφορα σχετικά θέματα με την τοπική αυτοδιοίκηση, από απλές διαδικασίες μέχρι πιο σύνθετες.

Ειδική αναφορά γίνεται και στον τρόπο με τον οποίο μπορούν και πρέπει να γίνονται τα προγράμματα σήμανσης, στείρωσης και εμβολιασμού δεσποζόμενων ζώων (πχ πώς να μην θεωρούνται κατάτμηση του προϋπολογισμού ή να γίνονται συμφωνίες-πλαίσιο). Δίνεται η δυνατότητα επίλυσης σχετικών αποριών από τους εκπαιδευόμενους δήμους όσον αφορά τις διαδικασίες.

Αυτή η διδασκαλία πραγματοποιείται από τον πρόεδρο της Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μιχάλης Χρηστάκη.

Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχουν οι υπεύθυνοι προμηθειών, ο
διευθυντής οικονομικών και ο αντιδήμαρχος οικονομικών του εκάστοτε δήμου.

Το μάθημα περιλαμβάνει: