Καταφύγια (Ι)

Σταματίνα Σταματάκου

Διευθύντρια Zero Stray Academy

Τάκης Προεστάκης

Το μάθημα αποσκοπεί στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα υγιές καταφύγιο και τι ισχύει σύμφωνα με τον νόμο και τις ισχύουσες ΚΥΑ.

Η συγκεκριμένη διδασκαλία πραγματοποιείται από την διευθύντρια του ZSA, Σταματίνα Σταματάκου.

Συμμετέχει ο ιδρυτής του Takis Shelter, του πιο φημισμένου ελληνικού καταφυγίου
παγκοσμίως, Τάκης Προεστάκης.

Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχουν όσοι ασχολούνται με τη δημιουργία του καταφυγίου και οι φροντιστές του.

Το μάθημα περιλαμβάνει: