Δημιουργία δημοτικού κτηνιατρείου και η λειτουργία του Σωκράτη

Σεραφίνα Αβραμίδου

Γίνεται αναλυτική παρουσίαση του πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα δημοτικό κτηνιατρείο και επισημαίνονται όλα όσα χρειάζονται για να λειτουργήσει αλλά και τον σκοπό και τον τρόπο λειτουργίας του. Παράλληλα, υπογραμμίζεται πώς εξυπηρετεί στην πρόληψη μέσω των δεσποζόμενων ζώων (στείρωση, σήμανση και εμβολιασμός αυτών που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες).

Επίσης, η πρώην εντεταλμένη του Δήμου Αθηναίων, Σεραφίνα Αβραμίδου θα παρουσιάσει το πώς κατάφερε να αλλάζει το ακατάλληλο δημοτικό καταφύγιο της Αθήνας στο πρότυπο καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων «Σωκράτης».

Το μάθημα περιλαμβάνει: