Νομικά (ΙΙ)

Γεωργία
Διαμαντοπούλου

Four Paws


Η Συντονίστρια Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τα Ζώα Συντροφιάς στο γραφείο Βρυξελλών της διεθνούς οργάνωσης προστασίας των ζώων FOUR PAWS/VIER PFOTEN, Γεωργία Διαμαντοπούλου εξηγεί τι ισχύει νομοθετικά στην ευρωπαϊκή ένωση, τι ισχύει με βάση τον νόμο της χώρας μας για τα ζώα συντροφιάς, τα Traces και τις υιοθεσίες εξωτερικού.

Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχουν από το νομικό τμήμα του δήμου και όσοι ασχολούνται με υιοθεσίες εξωτερικού.

Το μάθημα περιλαμβάνει: