Η συμβολή της ΕΛΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας

Νίκος Χρυσάκης

Αστυνομικός 

Ιωάννης Γαϊτανάκης

Διευθυντής Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας
Θοδωρής Καμπούρης

Μανώλης Βουτυράκης

Αστυνόμος Β'

Το μάθημα ξεκινά με παρουσίαση του Τμήματος Προστασίας Ζώων στην Ελληνική

Αστυνομία από τον Επικεφαλής του Θοδωρή Καμπούρη.

Σχετική διδασκαλία πραγματοποιούν ο κ. Νικόλαος Χρυσάκης, απόστρατος αστυνομικός διευθυντής και συγγραφέας του «Νομικού Status των Ζώων στην Ελληνική Έννομη Τάξη», ο διευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας, Ιωάννης Γαϊτανάκης, και ο αστυνόμος και διοικητής του τμήματος Σητείας Μανώλης Βουτυράκης.

Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχει η δημοτική αστυνομία κάθε δήμου (εφόσον διαθέτει) και οι διοικητές των αστυνομικών τμημάτων.

Το μάθημα περιλαμβάνει: