Το ZSP με τις ΖωΕΣ στα σχολεία – Η πρόληψη ξεκινάει από την εκπαίδευση

Κατερίνα Παπαποστόλου

Ιδρύτρια Ζω.Ε.Σ

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εκπαίδευση στα σχολεία καθώς αποτελεί τη βάση για

την αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στα ζώα. Μέσα από αυτό το μάθημα ο δήμος μπορεί να μάθει πώς μπορεί να εισάγει την φιλοζωία στα σχολεία.

Η διδασκαλία πραγματοποιείται από την ιδρύτρια των Ζωοφιλικών Ενημερώσεων Σχολείων (Ζω.ΕΣ), Κατερίνα Παπαποστόλου.

Είναι επιθυμητό να συμμετέχουν οι διευθυντές των σχολείων των δήμων, γενικότερα εκπαιδευτικοί της περιοχής και οι υπεύθυνοι φιλοζωικών ομάδων των σχολείων ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και υπάλληλος για ζητήματα παιδείας.

Το μάθημα περιλαμβάνει: