Καταφύγια (ΙΙΙ) και υιοθεσίες

Σοφία Ζώη

Δημήτρης Γραμματικάκης

Βασίλης Τζιγκούρας

Είναι η δεύτερη διδασκαλία του μαθήματος και εξηγεί πώς το καταφύγιο είναι μέρος της λύσης και όχι η λύση, και αφορά τη συμπεριφορά των ζώων στα καταφύγια, τον χειρισμό που χρειάζονται από τους φροντιστές ενώ ο εκπαιδευτής μας Δημήτρης Γραμματικάκης δίνει κατευθύνεις και για τον τρόπο που πρέπει να γίνονται οι υιοθεσίες.

Επίσης, ο ιδρυτής της Plus2feet, Βασίλης Τζιγκούρας, μαζί με την κτηνίατρο Σοφία Ζώη κάνουν ειδική αναφορά στα ανάπηρα ζώα και τα ζώα ειδικών αναγκών στα καταφύγια.

Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχουν οι φροντιστές του καταφυγίου και όσοι ασχολούνται με αυτό.

Το μάθημα περιλάμβάνει: