Πώς να προωθήσει τη δουλειά του ένας Δήμος

Μαρία Παπαμιχαήλ

Πολιτική επιστήμων

Η δουλειά που θα γίνεται θα είναι ουσιαστική και πολλή σε όγκο, οπότε πρέπει να προβάλλεται αναλόγως. Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στο πώς οι δήμοι θα γίνουν μάνατζερ της δουλειάς τους.

Διδάσκεται από την πολιτική επιστήμονα, Μαρία Παπαμιχαήλ.

Στο μάθημα είναι επιθυμητό να συμμετέχουν όσοι ασχολούνται με την επικοινωνία και τη διαφήμιση του δήμου, πχ το Γραφείο Τύπου.

Το μάθημα περιλαμβάνει: