Ο στόχος του ν. 4830/2021 – 20/3

Μάρσα Δημοπούλου

Δικηγόρος

Η Ειδική Γραμματέας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, Μάρσα Δημοπούλου, πραγματοποιεί σχετική παρουσία για τον νόμο 4830/2021 και μετά υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης με τους δημάρχους και τους αντιδημάρχους του εκάστοτε δήμου.

Στο μάθημα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να συμμετέχει ο δήμαρχος του εκάστοτε δήμου.

Το μάθημα περιλαμβάνει: